8 Ekim 2010

DENETİM ALANINDA KAYNAK ESER 1

Denetim alanında basılmış Türkçe kaynak bulmak oldukça zor; çünkü yakın zamana kadar "Denetim" yönetici yetiştirme fidanlığı" ve "denetçilik" zıplama tahtası olarak kabul ediliyordu. Denetim elemanları arasında, ne yazık ki günümüzde bile, "sabite geçmek" düşüncesi revaçta olmuştur. Sabite geçmek fikrini kafasına yerleştiren, denetçilik mesleğini zıplama tahtası olarak gören insanlar kesinlikle "gerçek üstat" değillerdir. Neyse, konuyu çok dağıttım. Denetim alanında ancak İngilizce kaynak bulmak çok kolaydır. Tamam, İngilizce kaynakları takip edebilirim ve belli bir seviyede anlayabilirim, ama bu durum oldu bitti garibime gider. Arkadaş, Türkçe okumak istiyorum!..

Doç. Dr. Tamer Aksoy tarafından kaleme alınan çok önemli bir kaynak var. Ne yazık ki 2006 yılı baskısı mevcut. Üstada e-posta yoluyla ulaştım ve kitabının güncel baskısının ne zaman yapılacağını sordum. Türk Ticaret Kanunu'nun yeni halini beklediğini belirtti. Yeni baskısı yapılır yapılmaz, enfes kitabını alacağım. Aslında kitabı değil, kitapları... "Tüm Yönleriyle Denetim 1 ve 2".

Resim: Tüm Yönleriyle Denetim 1 ve 2Kitapların içeriği ana hatlarıyla aşağıdadır:

- Genel Anlamda Denetim
- Bağımsız Dış Denetim
- Uluslararası Denetim Standartları ve Etik İlkeler
- Denetim Süreci ve Denetim Planlaması
- Çalışma Kağıtları, Kalite Kontrolü ve Denetimin Raporlanması
- Denetim Kanıtları, Denetim Riskleri ve Denetim Teknikleri
- Kanıt Toplama Tekniklerinde Örnekleme Yöntemleri
- Analitik İnceleme Prosedürleri (AİP/Analytical Review Procedures)
- İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi
- Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UM/UFRS)
- Enflasyon Muhasebesi Modelleri, Mali Tablolarda Yapılacak Enflasyon Düzeltmeleri ve Konsolide Mali Tablolar
- İşletme Bütçeleri, Enflasyon Ortamında Hazırlanması ve Bütçe Kontrolü
- Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirket Denetleme Kurulu Tarafından Yapılan Denetim
- Denetim Standartlarının Türkiye Uygulaması: SPK - BDDK
- Uluslararası Denetim Standartlarının Mali Müşavirlik Meslek Yasası Hükümleriyle Karşılaştırılması
- İç Denetim - İç Kontrol - Risk Yönetimi Sistemleri ve Risk Odaklı Denetim
- İşletmelerde ve Bankalarda Bilgi Teknolojileri (IT) ve Bilgi Güvenliği Denetimi
- Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri/Araçları
- Şirketler, Sermaye Piyasası, Aracı Kurumlar ve Bankalarda Denetim
Teftiş, İnceleme ve Kalite Denetimi
- Soruşturma (Investigation): Denetimin Kendine Has, Farklı Nitelik Taşıyan Özel Bir Biçimi

Hiç yorum yok: